Uszczelnienia Techniczne

WKLAD.eu - Wkłady Kominowe

ElastoGum - Wkł‚ady Kominowe - Uszczelnienia

Jakość
Informacje związane z jakością naszych uszczelniaczy wkładów kominowych.

Cechy Wyrobów
Najwaniejsze cechy naszych wyrobw, to:

  • Cechy budowy.
  • Cechy materiau.
  • Cechy montau.
  • Inne cechy.

Zobacz wyniki

--

Cechy Wyrobów

Cechy Montażu    Cechy montażu - to cechy jakie można przypisać naszym uszczelnieniom w odniesieniu do samego procesu montażu. Operacja ta powinna być wykonywana sprawnie bez zbędnych czynności, w sposób zapewniający szybkie i poprawne umieszczenie uszczelki we wkładzie kominowym. A następnie sprawne zmontowanie elementów wkładów kominowych.
    Nasze wyroby dzięki właściwej konstrukcji i dobremu dopasowaniu spełniają te założenia.

Wkłady kominowe -zabudowa

    Do podstawowych cech naszych uszczelnień związanych z ich montażem we wkładach kominowych należy zaliczyć:

    Innymi ważnymi cechami są cechy wynikające z budowy, oraz związane ze sposobem montażu. Ponadto wiele ciekawych informacji dotyczących prawidłowej konstrukcji elementu zabudowy wkładu kominowego jest dostępna na pozostałych stronach naszego serwisu. Dostęp do wymiarów produkowanych wyrobów, oraz ich jakości i sposobie produkcji dostępne są także w naszym serwisie i znajdują się na odpowiednich stronach.   Inne strony tego działu:

   Cechy budowy.    Cechy materiału.

ala ma kota
to jest kotek


Nowości

Nowa rozmiar Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 230 mm. --- Nowa pozycja Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 300 mm. --- Nowe inne typy Wkłady kominowe na bazie uszczelnień o nietypowym przekroju. Nowości stare wpisy

TWITTER


-- ElastoGum -- Wilcyce ul. Dworska 11; 51-361 Wrocław. - tel./fax +48 71 399-03-00