Uszczelnienia Techniczne

WKLAD.eu - Wkłady Kominowe

ElastoGum - Wkł‚ady Kominowe - Uszczelnienia

Jakość
Informacje związane z jakością naszych uszczelniaczy wkładów kominowych.

Materiały
Co sdzisz o kolorze uszczelek?

 • Wyrnia wyrb.
 • Lepszy inny kolor.
 • Dobry, ale jak inne.

Zobacz wyniki

--

Opis Kauczuków

Etyl.-prop. EPDMKauczuk etylowo-propylenowy, opis kauczuku etylowo-propylenowego:

Baza Kauczukowa

 Mieszanki na bazie kauczuku etylowo-propylenowego.

Zakres praca :

od -50 do +130°C specjalne M. do +150°C

Dostępne mieszanki :

EMG-60EPDM (60E); EMG-70EPDM (70E);

---

---

OPIS Kauczuku:

  Kauczuki etylenowo-propylenowe są kopolimerami etylenu, propylenu i niewielkiej ilości dienu. Otrzymane terpolimery z członami nienasyconymi poza łańcuchami głównymi mają charakterystyczną dla nich odporność chemiczną, a przy odpowiedniej stabilizacji dobrą odporność na czynniki atmosferyczne oraz na ozon. Są dobrymi izolatorami elektrycznymi. Mieszanki na kauczukach EPDM zalecane są do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych, pralkach automatycznych i samochodowej hydraulice hamulcowej opartej na bazie glikoli.

 ODPORNY na:

 • gorącą wodę i parę wodną,
 • roztwory kwasów i zasad,
 • ketony, estry i etery małocząsteczkowe,
 • roztwory mydła i środków piorących,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD,
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli.

 NIEODPORNY na:

 • węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane,
 • oleje i smary mineralne,
 • materiały pędne.

U W A G I :

  ---.


   Inne stosowane kauczuki:

   Kauczuk silikonowy,    Kauczuk fluorowy,    Kauczuk nitrylowy,    Kauczuk but.-ster.,

ala ma kota
to jest kotek


Nowości

Nowa rozmiar Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 230 mm. --- Nowa pozycja Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 300 mm. --- Nowe inne typy Wkłady kominowe na bazie uszczelnień o nietypowym przekroju. Nowości stare wpisy


TWITTER


-- ElastoGum -- Wilcyce ul. Dworska 11; 51-361 Wrocław. - tel./fax +48 71 399-03-00