Uszczelnienia Techniczne

WKLAD.eu - Wkłady Kominowe

ElastoGum - Wkł‚ady Kominowe - Uszczelnienia

DOMENA
Jeśli jesteś zainteresowany tą domeną napisz:
biuro@wklad.eu

Materiały
Co sdzisz o kolorze uszczelek?

 • Wyrnia wyrb.
 • Lepszy inny kolor.
 • Dobry, ale jak inne.

Zobacz wyniki

--

Opis Kauczuków

Fluorowy FKM/FPMKauczuk fluorowy, opis kauczuku fluorowego:

Baza Kauczukowa

 Mieszanki na bazie kauczuku fluorowego.

Zakres praca :

od -60 do +250°C

Dostępne mieszanki :

EMG-60FPM (60F); EMG-70FPM (70F);

---

---

OPIS Kauczuku:

  Kauczuk fluorowy jest kopolimerem monomerów zawierających fluor, głównie fluorku winilidenu i sześciofluoropropylenu lub fluorku winilidenu i trójchloroetylenu. Symbol wg ASTM 1418-FKM. Wulkanizaty fluorowe znane pod nazwą VITON, cechują szczególnie duża odporność cieplna i chemiczna. Udział fluoru w znacznym stopniu wpływa na niepalność. Wykazują niewielką przepuszczalność gazów, a w warunkach działania próżni minimalny spadek masy. Mechaniczne właściwości tych kauczuków są podobne do tradycyjnych mieszanek.

 ODPORNY na:

 • oleje i smar mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi,
 • węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC),
 • próżnię,
 • promieniowanie UV,
 • ozon,
 • kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy).

 NIEODPORNY na:

 • stężone kwasy organiczne (octowy, mrówkowy),
 • stężone roztwory ługu sodowego i kwasów,
 • ketony, estry i etery małocząsteczkowe np.: octan etylu, doksan,
 • gorącą wodę i parę wodną.

U W A G I :

  ---.


   Inne stosowane kauczuki:

   Kauczuk silikonowy,    Kauczuk nitrylowy,    Kauczuk etyl.-prop.,    Kauczuk but.-ster.,

ala ma kota
to jest kotek


Nowości

Nowa rozmiar Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 230 mm. --- Nowa pozycja Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 300 mm. --- Nowe inne typy Wkłady kominowe na bazie uszczelnień o nietypowym przekroju. Nowości stare wpisy


TWITTER


-- ElastoGum -- Wilcyce ul. Dworska 11; 51-361 Wrocław. - tel./fax +48 71 399-03-00