Uszczelnienia Techniczne

WKLAD.eu - Wkłady Kominowe

ElastoGum - Wkł‚ady Kominowe - Uszczelnienia

KOMENTUJ
Chcesz skomentować naszą witrynę.
TU MASZ OKAZJĘ.

Materiały
Co sdzisz o kolorze uszczelek?

 • Wyrnia wyrb.
 • Lepszy inny kolor.
 • Dobry, ale jak inne.

Zobacz wyniki

--

Opis Kauczuków

Nitrylowy NBRKauczuk nitrylowy, opis kauczuku nitrylowego:

Baza Kauczukowa

 Mieszanki na bazie kauczuku nitrylowego.

Zakres praca :

 od -30 do +100 °C

Dostępne mieszanki :

EMG-55NBR (55A); EMG-65NBR (65A);

---

---

OPIS Kauczuku:

  Nitryl jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu. Procentowy stosunek tych związków chemicznych warunkuje stopień olejoodporności i mrozoodporności. Występuje jako polimer izoprenu. Stosowany w hydraulice i pneumatyce wulkanizat nitrylowy charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz wytrzymałością na zrywanie, odpornością na oleje, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu.

 ODPORNY na:

 • oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe,
 • smary,
 • płyny hydrauliczne,
 • węglowodory alifatyczne;
 • propan,
 • butan,
 • benzynę,
 • alkohole,
 • wodne roztwory soli,
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach,
 • wodę do 60°C.

 NIEODPORNY na:

 • oleje i smary silikonowe,
 • płyny hamulcowe na bazie glikolu,
 • ciecze hydrauliczne typu HFD,
 • stężone kwasy i ługi,
 • węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri),
 • estry.

U W A G I :

  ---.


   Inne stosowane kauczuki:

   Kauczuk silikonowy,    Kauczuk fluorowy,    Kauczuk etyl.-prop.,    Kauczuk but.-ster.,

ala ma kota
to jest kotek


Nowości

Nowa rozmiar Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 230 mm. --- Nowa pozycja Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 300 mm. --- Nowe inne typy Wkłady kominowe na bazie uszczelnień o nietypowym przekroju. Nowości stare wpisy


TWITTER


-- ElastoGum -- Wilcyce ul. Dworska 11; 51-361 Wrocław. - tel./fax +48 71 399-03-00