Uszczelnienia Techniczne

WKLAD.eu - Wkłady Kominowe

ElastoGum - Wkł‚ady Kominowe - Uszczelnienia

SONDY
Wszystkie istniejące obecnie sondy w serwisie. Dostępne są również historie sond z poszczególnych działów.

Materiały
Co sdzisz o kolorze uszczelek?

 • Wyrnia wyrb.
 • Lepszy inny kolor.
 • Dobry, ale jak inne.

Zobacz wyniki

--

Opis Kauczuków

Silikonowy VMQKauczuk silikonowy, opis kauczuku siliknowego:

Baza Kauczukowa

 Mieszanki na bazie kauczuku silikonowego.

Zakres praca :

od -60 do +200°C krótkotrwale do 230°C

---

---

OPIS Kauczuku:

  Kauczuki silikonowe są to wieloczęsteczkowe polimery organosloksanowe, charakteryzujące się bardzo dobrą odpornością na wysokie i niskie temperatury.
  Wykazuje dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenia trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na tlen i ozon. W stosunku do innych elastomerów w temperaturze pokojowej charakteryzują się większą przepuszczalnością gazów, są niepalne. Szczególną zaletą stosowania wulkanizatów silikonowych jest ich odporność na wysokie i niskie temperatury.
  Mała wytrzymałość na rozdzieranie oraz stosunkowo duża ścieralność eliminuje silikon z zastosowań w połączeniach ruchomych. Symbol wg ASTM 1418 - VMQ.

 ODPORNY na:

 • oleje i smary mineralne,
 • rozcieńczone roztwory soli,
 • tlen,
 • alkohole,
 • wodę do 100°C,
 • ozon,
 • warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD.

 NIEODPORNY na:

 • stężone kwasy i zasady,
 • estry i etery,,
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne (toulen, ksylen),
 • parę wodną powyżej 100°C.

U W A G I :

  ---.


   Inne stosowane kauczuki:

   Kauczuk fluorowy,    Kauczuk nitrylowy,    Kauczuk etyl.-prop.,    Kauczuk but.-ster.,

ala ma kota
to jest kotek


Nowości

Nowa rozmiar Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 230 mm. --- Nowa pozycja Nowa pozycja w naszej ofercie do wkładu kominowego ∅ 300 mm. --- Nowe inne typy Wkłady kominowe na bazie uszczelnień o nietypowym przekroju. Nowości stare wpisy


TWITTER


-- ElastoGum -- Wilcyce ul. Dworska 11; 51-361 Wrocław. - tel./fax +48 71 399-03-00